e-webtrack.net

Privacy beleid

Verzamelen en verwerken van gegevens

De “gebruiker” is een persoon die meewerkt aan het onderzoek uitgevoerd door Wavemaker met geregistreerde vestiging in 2B Żaryna straat, gebouw D, Warschau, Polen (hierna verder aangeduid als "Wavemaker"). Zonder toestemming van de gebruiker verzamelt of slaat Wavemaker geen persoonlijke gegevens op. Gegevens zoals de naam van de gebruiker, het adres, het e-mailadres, telefoonnummer of andere gegevens die terug te leiden zijn op de persoon worden niet verzameld door Wavemaker.

Verwerking en gebruik van gegevens

Wavemaker identificeert onderzoeksdoelgroepen op basis van socio-demografische criteria en interessegebieden. Wavemaker verbindt geen persoonlijke gegevens zoals etniciteit, religie of seksuele geaardheid aan deze personen. Het onderzoek uitgevoerd door Wavemaker richt zich alleen op de doelgroepen die overeenkomen met anderen in diezelfde doelgroep. Individuele interesses van deze personen zijn niet relevant voor Wavemaker en worden niet verzameld of vastgelegd. De data die door Wavemaker wordt opgeslagen is anoniem en gestandaardiseerd binnen de relevante doelgroep. Alleen statistische schema’s worden verwerkt met geanonimiseerde data.

Informatiebeveiliging

Hoewel enkel anonieme gegevens worden verwerkt, zijn alle Wavemaker medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gegevens naar behoren opgeleid en verplicht tot geheimhouding voorafgaand aan het onderzoek. Daarnaast maakt Wavemaker gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om data manipulatie, vernietiging of verlies aan derden te voorkomen.

Gebruik van Cookies

Wavemaker maakt gebruik van cookies en internetbestanden die tijdelijk op de computer worden opgeslagen. Wanneer een bepaalde gebruiker een website bezoekt die reclame bevat vanuit Wavemaker hecht Wavemaker een unieke identificatie (via cookie of ETag) op zijn of haar browser, bijvoorbeeld '57069'. Zo onthoudt de browser al de contactmomenten met advertenties van de gebruiker. Het is echter niet mogelijk om deze cookies of ETags naar een andere browser over te zetten. Noch Wavemaker, noch derden, zijn in staat om deze identificatie te koppelen aan een bepaald persoon.

Data / Cookies Opties

De gebruiker kan altijd kiezen tussen verschillende opties die ofwel het gebruik van cookies verhinderen of het verzamelen en gebruiken van informatie over persoonlijke interesses omzet in de vorm van anonieme data.

  • Mocht de gebruiker niet akkoord gaan met de voorwaarde van Wavemaker en mocht hij of zij willen dat alle informatie verzameld over zijn of haar persoonlijke interesses wordt verwijderd dient de gebruiker de instructies te volgen op : http://e-webtrack.net/instruction_international.html
  • Ter aanvulling en niet in tegenspraak met bovenstaande kan de gebruiker de mogelijkheid om de cookies in de browser te blokkeren instellen. In de Internet Explorer browser is deze optie te vinden in: Extra> Internet-opties> Privacy
  • Bovendien kan het gedrag van de browser gecontroleerd worden via P3P

Verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door Wavemaker zal alleen worden gedaan wanneer er sprake is van duidelijke en bewuste toestemming van de internetgebruiker (bijvoorbeeld bij een online wedstrijd waar de gebruiker persoonlijke informatie achterlaat en instemt met voorwaarden.) Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig en de gebruiker heeft het recht op inzage en correcties in de van zijn of haar verzamelde persoonlijke data. Deze gegevens worden gebruikt voor het doel dat is gedefinieerd door Wavemaker en door de gebruiker is geaccepteerd. If you would like to access your data, restrict your personal data processing, have your data deleted, have your data rectifired, have your data transferred, withdraw your consent for processing your personal data - you can use this site to do that: https://mydata.e-webtrack.net

Vragen of opmerkingen over het privacybeleid

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring kunt u contact opnemen met Wavemaker op: contact@e-webtrack.net. Algemene vragen en opmerkingen kunt u richten aan Wavemaker per email of per post naar: Wavemaker, 2B Żaryna straatt, gebouw D, 02-593, Warschau.

Je zult niet meer deel aan onze onderzoeksprojecten.

Je neemt deel aan onze toekomstige onderzoeksprojecten. Dankjewel.