e-webtrack.net

Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, biorąca udział w badaniach prowadzonych przez Wavemaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B bud. D (dalej nazywana „Wavemaker”). Bez wyraźnej zgody użytkownika Wavemaker nie gromadzi ani nie przechowuje danych osobowych. Nie gromadzimy danych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu, ani danych pozwalających na odniesienie do określonych osób.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Wavemaker identyfikuje grupy docelowe badań według kryteriów socjodemograficznych oraz zainteresowań. Wavemaker nie przypisuje delikatnych w swojej materii kategorii zainteresowań, takich jak pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientacja seksualna. Do różnych grup docelowych kierowane są badania najbardziej im odpowiadające. Dla przeprowadzanych badań nie ma znaczenia rozpatrywanie zainteresowań pojedynczych osób, wręcz przeciwnie – należy brać pod uwagę anonimowe i znormalizowane grupy osób. Przetwarzamy wyłącznie schematy statystyczne.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że przetwarzamy wyłącznie dane anonimowe, wszyscy nasi pracownicy zajmujący się danymi zostali przed podjęciem pracy odpowiednio przeszkoleni oraz zobowiązani do zachowania poufności. Ponadto Wavemaker stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie manipulacji danymi, ich zniszczeniu lub utracie.

Stosowanie plików cookie

Wavemaker wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) oraz ETag'i. Kiedy użytkownik odwiedza witryny internetowe zawierające reklamy Wavemaker, Wavemaker zapisuje w jego przeglądarce (za pośrednictwem pliku cookie lub ETag'a) unikalny indetyfikator, np. „57069”. W ten sposób przeglądarka „zapamiętuje” połączenia użytkownika z widzianą reklamą. Wavemaker nie ma możliwości przeniesienia tego indetyfikatora do innej przeglądarki. Ani my, ani żadna osoba trzecia, nie mamy możliwości powiązania tego numeru z konkretną osobą.

Opcje danych/plików cookie

Do dyspozycji użytkownika pozostaje szereg opcji uniemożliwiających stosowanie plików cookie przez Wavemaker lub rozpoznawanie, gromadzenie i wykorzystywanie informacji na temat osobistych zainteresowań użytkownika w postaci anonimowych danych.

  • Jeżeli użytkownik nie chce, aby informacje dotyczące jego osobistych zainteresowań były rozpoznawane, gromadzone i wykorzystywane w celu badania użytkownika w jego przeglądarce, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi pod adresem: http://e-webtrack.net/instruction_pl.html
  • Dodatkowo i niezależnie od powyższego użytkownik może ustawić w przeglądarce żądaną opcję pozwalającą na blokowanie plików cookie. W przeglądarce Internet Explorer można ją znaleźć w menu Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność;
  • ponadto zachowanie przeglądarki można kontrolować za pośrednictwem protokołu P3P.

Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Wavemaker może odbywać się jedynie w szczególnych przypadkach (np. organizowanie konkursu) za wyraźną zgodą i wiedzą użytkownika internetu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Wspomniane dane wykorzystywane są jedynie w celu, który został określony przez Wavemaker i został zaakceptowany przez użytkownika. Aby uzyskać dostęp do swoich danych, ograniczyć zakres ich wykorzystywania, usunąć, sprostować lub je przenieść, wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - można to zrobić przy pomocy tej strony: https://mydata.e-webtrack.net

Kontakt

W razie pytań i uwag dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy:adres: contact@e-webtrack.net Pytania i sugestie można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres: Wavemaker Sp. z o.o. ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593 Warszawa.

Nie będziesz więcej uczestniczył w naszych badaniach.

Od tej pory będziesz uczestniczył w naszych badaniach. Dziękujemy.