e-webtrack.net

Internet Explorer

 1. Wybierz pliecenie na pasku menu lub przycisk "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > karta "Ogólne".
 2. W pliu „Historia przeglądania" wybierz przycisk „Usuń” lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].
 3. Odznacz opcję "Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web", jeśli Onet zapisany jest w Ulubionych.
 4. Zaznacz do usunięcia „Tymczasowe pliki internetowe” oraz „Pliki cookie”. Kliknij "OK".

UWAGA! Internet Explorer wymaga do zupełnego wyczyszczenia plików cookies zamknięcia wszystkich okien przeglądarki i ponownego uruchomienia programu. Jeśli wyczyszczenie plików cookies wg powyższej instrukcji wydaje się nieskuteczne, prosimy zastosować się do porady poniżej:

Otwórz przeglądarkę IE na pustej stronie - w pliu adresu wpisz about:blank [Enter]:
 1. Pusta strona
 2. Wybierz pliecenie na pasku menu lub przycisk "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > karta "Zaawansowane" > przycisk "Resetuj…"
 3. Zaznacz opcję "Usuń ustawienia osobiste" i kliknij przycisk "Resetuj".
 4. Zamknij przeglądarkę.

Mozilla Firefox

 1. Wybierz pliecenie na pasku menu "Narzędzia".
 2. Wybierz pliecenie „Wyczyść historię przeglądania” lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].
 3. Wybierz "Okres do wyczyszczenia": wszystko.
 4. Na liście szczegółów zaznacz pozycje „Ciasteczka”, „Pamięć podręczna” oraz "Aktywne zalogowania".
 5. Naciśnij przycisk „Wyczyść teraz”.
UWAGA! Jeśli próba nie zakończyła się powodzeniem, zamknij wszystkie okna przeglądarki i ponownie uruchom program.

Google Chrome

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki > "Ustawienia"
 2. Wybierz pozycję "Ustawienia" > link "Pokaż ustawienie zaawansowane" > "Wyczyść dane przeglądarki" lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].
 3. W oknie dialogowym "Wyczyść dane przeglądarki" wybierz "Wyczyść poniższe elementy za okres: od samego początku", następnie zaznacz opcje:
  • "Opróżnij pamięć podręczną"
  • "Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek".
 4. Naciśnij przycisk "Wyczyść dane przeglądarki".

Opera

 1. Wybierz pliecenie na pasku menu "Narzędzia".
 2. Wybierz pliecenie „Wyczyść historię przeglądania”.
 3. Na liście szczegółów zaznacz pozycje „Usuń wszystkie ciasteczka” oraz „Usuń całą zawartość pamięci podręcznęj”.
 4. Naciśnij przycisk "Usuń".

Apple Safari

Windows

 1. Wybierz przycisk "Ustawienia" > "Resetuj Safari..."
 2. Zaznacz pozycję,"Usuń wszystkie dane witryn".
 3. Naciśnij przycisk "Wyzeruj".

Mac

 1. Wybierz opcję Wyzeruj Safari... z menu przeglądarki Safari.
 2. Menu Safari
 3. Zaznacz wszystkie elementy lub wybierz: "Opróżnij pamięć podręczną", "Usuń wszystkie pliki cookie", "Usuń zapamiętane nazwy i hasła".
 4. Zerowanie Safari
 5. Naciśnij przycisk "Wyzeruj".

Twój Cookies ID został usunięty z naszej bazy danych.

Twój Cookies ID został dodany do naszej bazy danych.